AUTOMATICKÉ HODINKY


Mechanický strojček

U mechanických strojčekov rozlišujeme manuálny a automatický náťah. Strojček s manuálnym naťahovaním je možné natiahnuť len ručne pomocou korunky. Automatom nazývame mechanický strojček naťahujúci sa za pomoci závažia umiestneného na rotore, ktoré pri bežnom nosení hodiniek zvíňa pružinu tým, ako sa otáča prirodzeným pohybom ruky. Proti preťaženiu je pružina vybavená tzv. kĺzavou spojkou. Automaty sa dajú samozrejme natiahnuť aj ručne korunkou.

Automat - výhody:
1. Úžasná história mechaniky vyústená do dokonalého stroja bez elektrickej energie
2. Životnosť strojčeka
3. Pri odložení sa zastavia v rámci rezervy chodu /46 hod - odložením do automatického naťahovača sa Vám hodinky nikdy nezastavia.